Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

 

Finał XII Edycji Konkursu Samorządowiec-Spółdzielca

24 marca 2015 r. Duża sala konferencyjna im. Stanisława Wojciechowskiego, Dom pod Orłami, ul. Jasna 1, Warszawa

Patronat Honorowy: Stanisław Rakoczy
podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

24 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Samorządowiec-Spółdzielca" pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Stanisława Rakoczego. Kapituła nagrody przyznała w tym roku 30 tytułów Samorządowiec-Spółdzielca dla tych przedstawicieli samorządów terytorialnych różnych szczebli, którzy w swojej codziennej pracy wspierają spółdzielczość.

 

zobacz film z uroczystości

 

Otwierając spotkanie i witając przybyłych laureatów Konkursu oraz gości, dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS powiedział: - Witamy obecnych  wśród nas znakomitych gości: Pana Senatora, Stanisława Gorczycę oraz Pana Stanisława Rakoczego , Wiceministra Spraw Wewnętrznych, który od kilku lat sprawuje patronat nad naszym konkursem. To już po raz 12. spotykają się samorządowcy nominowani przez spółdzielców do zaszczytnego tytułu Samorządowiec-Spółdzielca. Spółdzielcom bardzo zależy na rozwijaniu współpracy z samorządami, bo  zdają sobie sprawę, że od  tego w dużym stopniu  zależy  rozwój społeczności lokalnych. Dotyczy to nie tylko gospodarki, ale także życia społecznego i kultury w gminach, powiatach, województwach... Spółdzielczość  stwarza możliwości ludziom, którzy chcą być razem, którzy nie odgradzają się murami od innych, tak jak to widzimy  w deweloperskich osiedlach.  Dlatego tak ważne jest, aby w samorządach lokalnych było coraz więcej spółdzielców i ludzi nastawionych życzliwie do spółdzielczości. Witam na dzisiejszym spotkaniu tych samorządowców, którzy to doskonale rozumieją. Oni mogą zawsze liczyć na poparcie spółdzielców.


Następnie głos zabrał Alfred Domagalski, prezes Zarządu KRS: -Spotykamy się dzisiaj z naszymi  przyjaciółmi, przedstawicielami samorządów lokalnych. Nasza wzajemna współpraca jest podstawą demokracji. Ma to wpływ na budowanie lepszego państwa, w którym jednakowa liczą się różne formy własności, a spółdzielczość jest szanowana nie tylko za swoją bogatą historię, ale  też  doceniana za miejsce jakie obecnie zajmuje w naszym życiu. Mamy w Polsce 9.400 spółdzielni. Ze spółdzielczością związanych jest ponad 8 milionów ludzi. Spółdzielczość to praca dla 300.000 osób. Wiele z nich na otwartym rynku nie dałoby sobie rady. W swojej pracy kierujemy się społeczną wrażliwością i spółdzielczą solidarnością. Te wartości są doceniane w  środowiska lokalnych i stanowią podstawę  umacniania współpracy  spółdzielców z samorządami terytorialnymi. Dlatego co roku spotykamy się w Warszawie, aby wyrazić uznanie tym samorządowcom, którzy są przyjaciółmi spółdzielczości i we współpracy z nią widzą szanse rozwoju swoich środowisk. To sami spółdzielcy wybierają co roku tych samorządowców, którym bliskie są spółdzielcze wartości, których współpraca ze spółdzielcami umacnia przekonanie, że warto pomagać spółdzielniom, bo leży to w interesie mieszkańców. Szkoda, że wielu polityków tego nie rozumie i nie docenia.Zwracając się do zebranych Stanisław Rakoczy, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Patron Honorowy Konkursu, powiedział: -Jakże głęboki sens zawiera to określenie ”Samorządowiec-Spółdzielca”. Spółdzielczość  na ziemiach polskich od początku stwarzała ludziom możliwości wspólnego działania dla wspólnego dobra. Nie pozbawieni wyobraźni samorządowcy doceniają  nie tylko gospodarcze znaczenie spółdzielczości, ale również jej rolę  w społecznej i kulturalnej aktywizacji środowisk lokalnych. Mówię to z pełnym przekonaniem jako wieloletni samorządowiec i spółdzielca. Z własnego doświadczenia wiem, jak ważna, wręcz niezbędna jest współpraca samorządów chociażby ze spółdzielniami mieszkaniowymi, czy bankami spółdzielczymi. Jestem przekonany, że również w przyszłości ta współpraca będzie owocna. Życzę tego zarówno samorządowcom jak i spółdzielcom.

 

Następnie list z gratulacjami i pozdrowieniami od Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, przekazał jego doradca, Witold Prandota. Listy z gratulacjami przekazali również Wicemarszałkowie Sejmu RP: Eugeniusz Grzeszczak i  Jerzy Wenderlich. W imieniu wyróżnionych samorządowców głos zabrał Marek Iwanczenko, wójt gminy Medyka, który podkreślił rolę spółdzielczości w życiu lokalnych środowisk. Samorządowcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego tam gdzie polityka odchodzi na dalszy plan, współpraca  ze spółdzielczością dobrze służy mieszkańcom. Na zakończenie spotkania Marek Kowalski, prezes Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w Szadku, woj. łódzkie, zaprosił na  degustację potraw wielkanocnych.

 

Laureaci Konkursu Samorządowiec Spółdzielca 2015

 

 • Sławomir Wawrzyniec Antonik - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Mirosław Belina - Starosta Skierniewicki
 • Janusz Gajda - Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Osiedla „Sadyba”
 • Stanisław Gorczyca - Senator RP Waldemar Grochowski - Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
 • Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka
 • Teresa Jędraszek - Radna Powiatu Skierniewickiego
 • Jarosław Kobierski - Radny Powiatu Rawskiego
 • Piotr Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miasta Lublin
 • Leszek Kowalski - Piaseczno
 • Mirosław Lach - Wrocław
 • Grzegorz Lemiecha - Wójt Gminy Zakrzówek
 • Marcin Łabędzki - Wicestarosta Zduńskowolski
 • Andrzej Maj - Starosta Kraśnicki
 • Ireneusz Stefan Maj - Wójt Gminy Świecie nad Osą
 • Ryszard Nawrocki - Wójt Gminy Stare Miasto
 • Andrzej Jacek Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka
 • Walenty Oliwa - Przewodniczący Rady Gminy w Olszance
 • Julian Ozimek - Burmistrz Miasta i Gminy Nisko
 • Dariusz Pawliszczy - Wójt Gminy Gromadka
 • Tadeusz Pitala - Wójt Gminy Siepraw
 • Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
 • Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu RSM PRAGA w Warszawie
 • Dariusz Reczulski - Wójt Gminy Chąśno
 • Ryszard Senger - przewodniczący Komisji Konsumenckiej w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie
 • Bogdan Soboń - Starosta Konecki
 • Henryk Stanucha - Wójt Gminy Zduńska Wola
 • Ryszard Turek - Wójt Gminy Ostrówek
 • Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński
 • Barbara Wyrwas - Sekretarz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną