Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

X Edycja Konkursu "Samorządowiec - Spółdzielca"

9 kwietnia 2013 r. Galeria Porczyńskich, Warszawa

 

Patronat Honorowy: Stanisław Rakoczy
podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

9 kwietnia br. w Galeria Porczyńskich,  mieszczącej się w zabytkowym budynku zbudowanym przez Antonio Corazziego w roku 1825,  wręczono wyróżnienia laureatom Konkursu Samorządowiec - Spółdzielca.  Konkurs ten  ogłaszany został przez Krajową Radę Spółdzielczą i redakcję magazynu „Tęcza Polska” już po raz dziesiąty. Laureatów i gości przywitał dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Wśród gości obecni byli: Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Stanisław  Rakoczy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Patron Honorowy Konkursu.

 

- Dziesięć lat temu - przypomniał dr Jerzy Jankowski - Krajowa Rada Spółdzielcza, podjęła decyzję o wyróżnianiu samorządowców zasłużonych dla współpracy ze spółdzielczością.  O tym, że decyzja ta była słuszna i uzasadniona świadczy  to że dotychczas kilkuset samorządowców otrzymało to wyróżnienie. Rodzi się w związku  z tym pytanie: Jak to jest, że Polska samorządowa, związana z ludźmi rozumie idee spółdzielczości i wspiera spółdzielczość na swoim terenie, a czym wyżej - tym gorzej? Właśnie to samorządy terytorialne w Rzeczypospolitej rozumieją i współpracują ze spółdzielczością, a parlament co jakiś czas funduje nam jakiś wstrząs w postaci mniej lub bardziej dojrzałych rozwiązań legislacyjnych, a ostatnie  lata obfitują w rozwiązania w ogóle niedojrzałe. W czym więc upatrywać tajemnicy tego owocnego współdziałania samorządów  terytorialnych ze spółdzielczością. Otóż samorząd terytorialny podobnie jak spółdzielnie odpowiada na  oczekiwania ludzi tworzących wspólnoty lokalne. Łączą więc nas wspólne cele i troska o dobro ludzi. Samorząd terytorialny i spółdzielczość są podstawą społeczeństwa obywatelskiego  i demokracji lokalnej. To spółdzielcy wskazują samorządowców – kandydatów do tego wyróżnienia, bo doceniają ich pracę na rzecz spółdzielczości. Spółdzielczość jest od lat dobrą szkołą samorządności.

 

W dalszej części głos zabrał Alfred Domagalski, prezes zarządu KRS. - Dzisiaj dziękujemy i wręczamy wyróżnienia samorządowcom zasłużonym dla spółdzielczości. Znajdują się wśród nich również parlamentarzyści, którzy rozumieją i wspierają spółdzielczość, bo rozumieją jej znaczenie dla Polski i dla środowisk lokalnych, dla wspierania  społecznej aktywności ludzi. Spółdzielnie stabilizują rynek pracy, chronią tysiące ludzi przed wykluczeniem, umacniają ich poczucie bezpieczeństwa. Są znaczącym pracodawcą lokalnym, a w dodatku zatrudniają trzykrotnie więcej osób niepełnosprawnych niż firmy kapitałowe. Zatrudniają też znacznie  więcej kobiet,  więcej osób starszych i o niższym wykształceniu.  Spółdzielnie mają znaczący udział w życiu społeczno – kulturalnym środowisk lokalnych. Potwierdzają to badania przeprowadzone wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym. 2Z00 przebadanych spółdzielni wydatkowało w ciągu roku  blisko 220  milionów zł na te cele.  Spółdzielnie te prowadzą 136 domów kultury, 363 kluby, 340 świetlic, 151 bibliotek, 138 pracowni specjalistycznych, ponad tysiąc placów zabaw dla dzieci. Słowem spółdzielnie mieszkaniowe są, obok samorządów terytorialnych, głównym organizatorem życia społeczno-kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego  mieszkańców. Są organizacjami obywatelskimi nie nastawionymi na zysk, a na zapewnianie ludziom kulturalnego i zdrowego wypoczynku. To wszystko doceniają środowiska lokalne i samorządy terytorialne.

 

W dalszej części swojego wystąpienia Alfred Domagalski mówił o znaczeniu spółdzielczości dla współczesnego świata wstrząsanego kryzysami. - Coraz więcej jest   ludzi biednych i bez pracy, a przybywa miliarderów... Spółdzielczość może łagodzić skutki tego kryzysu, zapobiegać zagrożeniom i wykluczeniu. Spółdzielnie budują lepszy świat.  O tym przypomniała Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamując rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W naszych warunkach ogromne znaczenie ma społeczne oddziaływanie na politykę państwa, aby tworzyło ono przyjazne warunki dla spółdzielczości. W tym oddziaływaniu spółdzielcy liczą na wsparcie  samorządowców. Dlatego cenią tych, którzy zasłużyli się dla umacniania tej współpracy. Alfred Domagalski dodał, że  spółdzielcy i samorządowcy mogą wspólnie poszukiwać  coraz lepszych rozwiązań.  Zaproponował utworzenie wspólnej rady samorządowo-spółdzielczej i wyraził gotowość Krajowej Rady Spółdzielczej do opracowania założeń takiej współpracy.

 

Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wyraził zadowolenie, że po raz drugi sprawuje Patronat Honorowy nad Konkursem Samorządowiec-Spółdzielca. Ta piękna idea współdziałania samorządów terytorialnych i spółdzielczych dobrze służy środowiskom lokalnym i ludziom. Znam miejscowości, w których połowa ludności to  mieszkańcy  spółdzielczych osiedli. Często bywa tak, że  samorząd terytorialny i spółdzielnia mają konta w jednym banku spółdzielczym, a największym pracodawcą na ich terenie jest spółdzielnia. Właśnie w środowiskach lokalnych ludzie sobie nawzajem pomagają. Ta współpraca łączy samorząd terytorialny ze spółdzielczością. Tę współpracę docenia Krajowa Rada Spółdzielcza, ustanawiając  dziesięć lat temu to wyróżnienie. To była dobra idea i dobry pomysł, który spotkał się z powszechnym uznaniem w środowiskach zarówno samorządowców jak i spółdzielców.

 

Stanisław Rakoczy, Piotr Zgorzelski i Alfred Domagalski wręczyli laureatom wyróżnienia. Następnie w imieniu wyróżnionych głos zabrał Michał Boszko - obecny starosta Płocki i były senator Rzeczypospolitej. - Miarą naszej mądrości jest umiejętne gospodarowanie swoim czasem tak miarą miłości jest  poświęcanie tego czasu innym - powiedział. - Wartość wyróżnienia, które odebraliśmy, wiążę z piękną  ideą spółdzielczości. Dziękuję spółdzielcom za to, że pokazują nam jak można zamieniać trudną sztukę rządzenia w najpiękniejszą sztukę służenia ludziom. Dziękuję również za to, że zachęcacie nas do odwagi w  podejmowaniu trudnych spraw, których nieraz nie odważylibyśmy się podejmować. Dziękuję za to, że pokazujecie nam jak wielka siła tkwi w ogromnych, jakże często niewykorzystanych, pokładach aktywności społecznej. Często brak nam odwagi nie dlatego, że sprawy są trudne, ale sprawy są trudne bo brak nam odwagi. Życzę wszystkim, aby nie zabrakło nam wiary w sukcesy. Żeby te sukcesy służyły tym, którzy z naszą pracą wiążą nadzieję. Jesteście najbliższymi przyjaciółmi samorządów i jako przyjaciołom dedykuje słowa: Chociaż spadają karki z kalendarzy - trzeba marzyć! Życzę abyśmy mogli te marzenia zamieniać w rzeczywistość.

 

 

- Cieszę się, że zauważono i doceniono moją aktywność na rzecz współpracy samorządów ze spółdzielcami - powiedział Piotr Zgorzelski. - Nie ma piękniejszej aktywności społecznej jak ta, którą wyraża spółdzielczość i samorządność. Bardzo cenna jest inicjatywa przedstawiona przez prezesa Alfreda Domagalskiego. Uważam, że proponowana przez niego  rada samorządowo-spółdzielcza powinna  powstać aby pomagać w pracy powołanej przez Sejm RP Nadzwyczajnej Komicji do Spraw  Prawa Spółdzielczego. To bardzo doby pomysł i gotów jestem uczestniczyć w pracy takiej rady. Wiem, że stawką jest przyszłość polskiej spółdzielczości.

 

Laureaci X Edycji Konkursu "Samorządowiec-Spółdzielca"

 

 • Czesław Barańczyk - BSZŁ w Łowiczu
 • Damian Bartyla - Prezydent Miasta Bytomia
 • Michał Boszko - Starosta Płocki
 • Agnieszka Buzalska - Dyrektor Domu Kultury „Modraczek” przy SM Budowlani w Bydgoszczy
 • Bolesław Chwarścianek - Wójt Gminy Czarnków
 • Grzegorz Ciesielski - Burmistrz Tuliszkowa
 • Włodzimierz Ciok - Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
 • Kazimierz Czapiewski - Radny Rady Miejskiej w Choszcznie
 • Jerzy Czudek - Przewodniczący Rady Gminy Jasienica
 • Jan Głogowski - Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
 • Tadeusz Goc - Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie
 • Stanisław Gorajczyk - Wójt Gminy Sułoszowa
 • Ryszard Grüner - Burmistrz Byczyny
 • Jacek Juszkiewicz - Starosta Wielicki
 • Grzegorz Kaczmarek - Radny Rady Miejskiej Inowrocławia
 • Feliks Kamienik - Przewodniczący Rady Miasta w Nysie
 • Zbigniew Kita - Wójt Gminy Słaboszów
 • Antoni Kłosowski - Przewodniczący Rady Miasta Stalowej Woli
 • Jarosław Kołtuniak - Wicestarosta Powiatu Radziejów
 • Antoni Konopka - Członek Zarządu Województwa Opolskiego; Pełnomocnik Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego
 • Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęka
 • Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta Augustowa
 • Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice
 • Tomasz Antoni Kucharski - Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, Radny Województwa Mazowieckiego
 • Krzysztof Kuchczyński - Burmistrz Namysłowa
 • Zdzisław Kujawa - Przewodniczący Rady Powiatu Gieźnieńskiego
 • Włodzimierz Kukieła - BSZŁ w Łowiczu, Przewodniczący Rady Fundacji Społecznej Fundusz Socjalny Wsi
 • Janina Kwiecień - Starosta Powiatu Kartuskiego
 • Jan Leonowicz - Wójt Gminy Łukta
 • Dariusz Maciak - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka
 • Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Jan Mielczarek - Burmistrz Miasta Rzgów
 • Krzysztof Nosal - Starosta Powiatu Kaliskiego
 • Ryszard Osiowy - Wójt Gminy Świeszyno
 • Stanisław Pado - Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego
 • Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy Narewka
 • Andrzej Pilot - Wicewojewoda Śląski
 • Andrzej Płonka - Starosta Bielski
 • Wojciech Serwatko - Skarbnik Powiatu Lubartowskiego
 • Jan Siejka - BS Skierniewice
 • Andrzej Skiepko - Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego
 • Janusz Słabicki - Wójt Gminy Stubno
 • Michał Staniak - Wójt Gminy Puszcza Mariańska
 • Andrzej Stępień - Starosta Wieluński
 • Władysław Piotr Stępień - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Józef Swaczyna - Starosta Powiatu Strzelce Opolskie
 • Janusz Sypiański - Wójt Gminy Świątki
 • Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski
 • Mirosław Włodarczyk - Burmistrz Miasta Kraśnik
 • Mariusz Wiśniewski - Radny Rady Miasta Poznania, Doradca Wojewody Wielkopolskiego
 • Edward Zaremba - Wójt Gminy Siemiatycze
 • Piotr Zgorzelski - Poseł na Sejm RP.